اعلام نتایج اولین مرحله عضوگیری ۹۷

نتایج اولین دوره عضوگیری انجمن بزودی از طریق ایمیل اعلام می گردد. با پشت سر گذاشتن مشکلات فنی که بخشی از آن به دلیل شدت گرفتن تحریمها در سایت به وجود آمده بود مرحله اول داوری و بررسی درخواست های عضویت با موفقیت انجام شد. در این مرحله ۳۰۶ درخواست در سایت ثبت شد که از بین آنها ۱۲۹ درخواست از طرف متقاضیان تکمیل و نهایی شدند.از بین این تعداد بعد از چندین جلسه بررسی فردی و گروهی درخواستهای ۹۹ نفر تایید شدند و باقی افراد یا نواقصی در فرم ثبت نام خود داشتند و یا سابقه کافی برای عضویت در انجمن را دارا نبودند.

از متقاضیانی که درخواست آنها ناقص بوده است تقاضا می شود در اولین فرصت مدارک خود را تکمیل کنند تا درخواست آنها مورد بررسی مجدد قرار گیرد و همچنین از افرادی که سابقه کافی برای عضویت نداشته اند خواسته می شود در آینده با سابقه بیشتر برای عضویت اقدام نمایند.

افرادی که یک بار هزینه بررسی عضویت را پرداخت نموده اند تا پایان سال ۹۷ می توانند برای تکمیل مدارک خود اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول هزینه بررسی سال بعد خواهند شد.


بازگشت