آغاز رسمی عضوگیری انجمن صنفی انیمیشن

بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان سرانجام انجمن صنفی انیمیشن عضوگیری خود را آغاز می کند، ثبت نام بصورت آنلاین و از طریق سایت رسمی انجمن قابل انجام خواهد بود.مهمترین دلیل تاخیر پیش آمده در عضوگیری انجمن توافق بر سر آیین نامه عضوگیری انحمن بوده است که می باید مطابق با آیین نامه داخلی خانه سینما و اساسنامه ثبت شده در وزارت کار باشد. در حال حاضر این توافق تا حد زیادی انجام پذیرفته است و در مراحل پایانی اداری قرار دارد.

در اولین مرحله از عضوگیری انجمن ثبت نام در گروه های انیمیت ، کارگردانی ، طراحی و فنی/هنری قابل انجام است، به دلیل تشابه اسمی و انطباق بعضی موارد شغلی در ۲ گروه فیلمنامه و آموزش و پژوهش با انجمنهای فیلمنامه نویسان و مدرسین خانه سینما در حال حاضر امکان عضوگیری برای این گروه ها میسر نیست ولی شرایط عضوگیری در گروه های فیلمنامه و آموزش و پژوهش در دست بررسی هستند و بزودی خبر نهایی آن از همین طریق اعلام می گردد. 


بازگشت