اطلاعیه

کاربر گرامی;
زمان ثبت نام در مرحله اول به پایان رسیده است.
مراحل بعدی ثبت نام از طریق رسانه های خبری انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.
با تشکر